4 steg till jobbet som tolk

28.03.2020

Att jobba som tolk är både flexibelt och givande. Idag är det många i Sverige som besitter de efterfrågade språkkunskaperna, men som inte känner till möjligheten att jobba som tolk. Hur går man då tillväga för att bli tolk? Vilka krav ställs? Vilken utbildning behöver man? Här berättar vi allt du behöver veta om tolkyrket.

1. Språk

Det första steget till att bli tolk är naturligtvis att du måste behärska minst två olika språk flytande. För att jobba som tolk i Sverige så måste ett av språken vara svenska. Vill du däremot jobba som konferenstolk så kan språkkombinationerna variera och svenska är inte alltid ett krav.

2. Utbildning

Det räcker inte med språkkunskaperna. Någon slags tolkutbildning är alltid nödvändig för att jobba som tolk. Först och främst måste du lära dig god tolksed - de regler och lagar som gäller när du ska ut och tolka i samhället. Utöver det så måste du ha kunskaper inom de olika områden som en tolk är verksam, som sjukvårds-, samhälls- och asyltolkning. På www.blitolk.nu finns information om de olika tolkutbildningar som vi på Tolkagentur rekommenderar. Där hittar du olika grundutbildningar till kontakttolk, och även till teckenspråks- och dövblindtolk och skrivtolk, som alla är godkända och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det Tolkagentur är i stort behov av är utbildade kontakttolkar som kan tolka på olika språk hos våra kunder runt om i landet.

3. Intresseanmälan

När du är färdigutbildad tolk så är det dags att börja söka jobb. Nu kan du skicka in en intresseanmälan på vår webbplats. Alla våra ansökningar ska komma in via webbformuläret. När du har gått klart din utbildning så får du ett utbildningsbevis som du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Tolkagentur kräver också in ett utdrag ur Polisens belastningsregister från alla som vill jobba som tolk för oss. Du kan beställa hem ditt belastningsregister på www.polisen.se (§9, belastningsregister för enskild person). Detta ska inte öppnas när du får hem det. Det ska skickas till oss med post i ett oöppnat kuvert. Vi behöver också ett foto till din tolkbricka.

På Tolkagentur kan du söka arbete som frilanstolk. Innan du kan börjar arbeta som tolk för oss så kommer du att genomgå vår rekryteringsprocess. Du kommer att bli intervjuad via telefon och ska skriva under våra avtal.

4. Börja tolka

När du har gått igenom ovanstående steg och blivit godkänd i rekryteringsprocessen så är det dags att börja tolka. Det går bra att arbeta både som kontakt- och distanstolk och beroende på var du bor och vilka språk du behärskar så finns god chans att du kan jobba som tolk på heltid, vi kan dock inte garantera dig som frilansande tolk att det alltid finns uppdrag. Du anlitas och får arvode per uppdrag. Om du däremot jobbar på ett av våra tolkcenter så blir du anställd men en fast månadslön och fasta timmar. På tolkcenter tolkar du alltid via telefon eller video ifrån våra lokaler.

Vi hoppas att detta gjort dig intresserad av att bli tolk och önskar dig hjärtligt välkommen till Tolkagentur!

Kammarkollegiets auktorisationsprov

Här kan du läsa mer om auktorisationsprovet och hur man ansöker.
Läs mer här

Samlad guide till utbildningar på folkhögskolor och studieförbund

Webbplatsen www.blitolk.nu är en bra sida som samlar de olika utbildningarna som finns.
Läs mer här

ABFs tolkutbildningar

ABF erbjuder olika kurser inom tolkyrket, både fristående kurser inom olika ämnen och preparandkurser inför auktorisationsprovet, samt formella grundutbildningar.
Läs mer här