Vanliga frågor och svar


Hur får jag ett kundnummer hos Tolkagentur?

- Du ansöker enklast om kundnummer här. Om du har ett akut tolkbehov och inte är kund hos oss kan du ringa 031-27 27 97 så bokar vi en tolk åt dig på ett tillfälligt kundnummer.

Hur bokar jag en tolk?

- Det effektivaste sättet att använda våra tolktjänster är att använda dig utav våra onlinetjänster på webben. Här kan du enkelt fylla i alla uppgifter som vi behöver för att förmedla en tolk till ditt uppdrag på ett smidigt sätt.

Om du inte har något kundnummer hos oss kan du alltid ringa 031-27 27 97 så hjälper vi dig att lägga upp ett nytt kundnummer eller att boka en tolk akut på ett tillfälligt kundnummer.

Vad kostar det att använda en tolk?

- Priserna är kopplade till ditt företags/din myndighets avtal med Tolkagentur. Sök informationen i din organisation, till exempel på ert intranät. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till info@tolkagentur.se.

Hur kort tid kan jag boka?

- Tidsintervaller för bokning är knutet till ditt företags/din myndighets avtal med Tolkagentur. Vid akuta uppdrag rekommenderar vi att du ringer in till oss. Om du har frågor om just ert avtal kan du också skicka ett e-postmeddelande till info@tolkagentur.se eller till din personliga förmedlare på Tolkagentur.

Hur sent kan jag avboka en tolk utan att bli debiterad?

Regler för avbokning är knutet till ditt företags/din myndighets avtal med Tolkagentur. Om du har frågor om just ert avtal kan du också skicka ett e-postmeddelande till info@tolkagentur.se eller till din personliga förmedlare på Tolkagentur.

Hur långt i förväg måste jag boka för att få en tolk?

Desto tidigare du bokar, desto större blir möjligheterna för oss att hitta en ledig tolk som passar in på era önskemål. Bokar du tätt inpå är risken att vi har få eller inga tillgängliga tolkar större.

Kan jag boka en särskild tolk?

Du kan alltid önska en särskild tolk när du lägger din beställning, så bokar vi in den tolken i första hand. Vi kan dock inte garantera att den tolken är tillgänglig just då.

Om Tolkagenturs tolkar

Vilka kvalifikationer har Tolkagenturs tolkar?

Tolkagentur förmedlar tolkar på flera olika kvalifikations- och auktorisationsnivåer, beroende på era behov och önskemål. Som minst har tolkarna internutbildning hos Tolkagentur eller någon annan tolkförmedling. Tolkagentur prioriterar dock tolkar som har utbildning från den nationella tolkutbildningen eller motsvarande.

Fel och avvikelser

Varför får jag ingen tolk?

Tolkbrist i din del av landet. Om du bor utanför de stora städerna är risken stor att det helt enkelt inte finns tillräckligt många tolkar i området.

Upptagna tolkar. De överlägset mest bokade tiderna hos oss är 10:00-12:00 och 13:00-15:00. Om du bokat tätt inpå tolktillfället och försökt få inom de här klockslagen kan det vara svårt för oss att hitta en tillgänglig tolk.

Akut sjukdom eller andra förhinder. Om en tolk sjukanmäler sig nära inpå uppdraget kan det ibland vara mycket svårt att hitta en ersättare

Var vänder jag mig när något gått fel, till exempel om jag vill lämna klagomål eller om en tolk inte svarat i telefonen?

Om det är ett akut problem, till exempel om en tolk är försenad eller inte svarar i telefon, så ska du ringa 031 - 27 27 97 för att vi så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda ditt problem.

Andra, mindre akuta ärenden kan du rapportera in  via e-postmeddelande till info@tolkagentur.se. Skriv så utförligt du kan så att vi på ett så bra sätt som möjligt kan hjälpa dig med ditt problem.