Branscher och texttyper

Man kan hitta våra kunder inom en mängd olika branscher. Men vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig att nå ut till dina kunden på en mängd olika språk, oavsett om det gäller översättningar av teknisk dokumentation, årsredovisningar, marknadsföringsmaterial eller medicinsk dokumentation m.m. Nedan kan du läsa mer om några av de branscher och texttyper som du kan dra nytta av vår kompetens inom.

Reklam och marknadsföring

Bra copy även i dina översättningar stärker ditt budskap och varumärkets identitet och bidrar till att öka ditt varumärkes framgång.

Juridik

Samarbeta med en partner som förstår vikten av att hantera juridiska översättningar med försiktighet.

Bank och finans

Få tillgång till ett omfattande nätverk av översättare som är specialister inom området bank och finans och som endast översätter till sitt modersmål.

Offentlig sektor

Dra nytta av mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med översättningsuppdrag för den offentliga sektorn.

Medicin och medicinteknik

Medicinska översättningar måste hanteras med försiktighet då det är texter som kan rädda liv. Låt våra översättare specialiserade på medicin hjälpa dig.

Hemsidor

När man ska sälja på andra marknader handlar allting om tillgänglighet. Därför är det viktigt att se till att din kommunikation finns på målgruppernas språk.

Teknik

Låt våra tekniskt kompetenta översättare se till att dina tekniska översättningar är noggrant översatta och att rätt termer används.

Programvaror

Utvecklingen går fort framåt och allt fler system kopplas ihop. Låt oss hjälpa dig att säkerställa konsekvens i texter och översättningar i alla era system.

GDPR - översättning

Ett viktigt steg i varje företags GDPR-anpassning är att se till att nödvändiga dokument är översatta

Årsredovisningar

Försäkra dig om att korrekt redovisningsterminologi används och att du får tillgång till erfarna översättare och flexibla leveransrutiner.

Anbud

Det är upphandlaren i landet dit anbudet ska lämnas som ska läsa ditt anbud. Ge ditt företag en fördel genom att översätta anbudet till språket som talas där.